عناوین پژوهش‌ها و ترجمه‌های مرتبط با واحد اصول مدیریت خدمات پرستاری

 

تاریخ ارائه
پژوهش
پرستاری اورژانس

نام دانشجو
(خواهران)

تاریخ ارائه
پژوهش مدیریت

نام دانشجو (خواهران)

8/12

مصرخانی
واثقی نیا

7/12

احمدجامی
 اسفندیاری
اسماعیلی

15/12

کلاهی
کوکبی
محمدپور

14/12

اکرمیان فرد
ایمانی نژاد
باسعادت

22/12

قوی اندام
کاظمی
کاظمی نسب

21/12

براتیان
تقی پور
جاندارو

21/1

غلامی
قربانی دوم
قنبرزاده

20/1

خسروی
رحیم زاده طوسی
زراعت کارزیدانلو

28/1

صلاحی
عباس پور
عباسی

27/1

سلیمی
شاهبازپورفرخانی
صفری

4/2

سلیمی
شاهبازپورفرخانی
صفری

3/2

صلاحی
عباس پور
عباسی

11/2

خسروی
رحیم زاده طوسی
زراعت کارزیدانلو

10/2

غلامی
قربانی دوم
قنبرزاده

18/2

براتیان
تقی پور
جاندارو

17/2

قوی اندام
کاظمی
کاظمی نسب

25/2

اکرمیان فرد
ایمانی نژاد
باسعادت

24/2

کلاهی
کوکبی
محمدپور

1/3

احمدجامی
 اسفندیاری
اسماعیلی

31/2

مصرخانی
واثقی نیا

 

 

 

 

 

 


 

 

 

تاریخ ارائه
پژوهش
پرستاری اورژانس

نام دانشجو

تاریخ ارائه

 

پژوهش مدیریت

نام دانشجو (برادران)

6/12

اخوان
افتاده
دهقان

6/12

ماکنالی
مظفری
موسوی ترشیزی

13/12

رحیمی
رنجبرپاکتل
سرگزی

13/12

شکرانی فر
غلامیان
کاظم زاده

20/12

سعادتی قره چه
شاد
عبدی

20/12

سعادتی قره چه
شاد
عبدی

19/1

شکرانی فر
غلامیان
کاظم زاده

19/1

رحیمی
رنجبرپاکتل
سرگزیر

26/1

ماکنالی
مظفری
موسوی ترشیزی

26/1

اخوان
افتاده
دهقان

2/2

هراتیان دوغائی

2/2

هراتیان دوغائی

 

 

9/2

 

 

 

16/2

 

 

 

23/2

 

 

 

30/2

 

 

 

6/3

 

 

عناوین پژوهش‌ها و ترجمه‌های مرتبط با واحد اصول مدیریت خدمات پرستاری عبارتند از:
هدف گذاری
برنامه ریزی
سازماندهی
هدایت و کنترل
ارزشیابی 
تفویض اختیار
تقسیم کار در پرستاری
انگیزش
تصمیم گیری
بودجه
مدیریت در بحران و بلایا 
مدیریت تغییر
مدیریت زمان 
مدیریت استرس
تنیدگی شغلی
فرسایش شغلی
رضایت شغلی
ترک خدمت
فرهنگ و نقش آن در مدیریت
مدیریت و بهره وری 
کارآیی
اثربخشی
کاربرد کامپیوتر در مدیریت
کاربرد تحقیق در مدیریت 
اهمیت استاندارد سازی در مدیریت خدمات پرستاری
مدیریت منابع انسانی 
اهمیت هوش هیجانی در مدیران
ارتقا کیفیت خدمات پرستاری
فرهنگ‌سازی ایمنی بیمار
فرهنگ‌سازی اعتباربخشی در میان کارکنان بالین
بهبود کیفیت
کارانه
گزارش‌نویسی پرستاری
ارزشیابی اصولی عملکرد پرستاران
بهبود محیط آموزش بالینی برای ارتقا یادگیری دانشجویان پرستاری عرصه
استفاده از سیستم HIS
تیپ‌های شخصیتی مدیران پرستاری 

ممیزی بالینی
صلاحیت بالینی پرستاران 
حمایت سازمانی
 تعهد سازمانی
عدالت سازمانی
مدیریت اسلامی
پرداخت مبتنی بر عملکرد (طرح قاصدک)
ایمنی بیمار و مدیریت خطا 
اخلاق حرفه‌ای پرستاران و مدیران پرستاری
حمایت سازمانی


 

ارائه پژوهش دو نمره دارد که بر اساس آیتم‌های ذیل صورت می‌گیرد:

نیم نمره

نحوه ارائه و تسلط به موضوع

25/0 نمره

استفاده از ترانس پرنت‌های خوش خط (حداکثر دو عدد)

25/0 نمره

مرتبط بودن با پرستاری

25/0 نمره

بیان کاربرد موضوع با پرستاری

25/0 نمره

تنظیم زمان (حد اکثر پنج دقیقه) و ارائه به موقع

نیم نمره

جذابیت موضوع

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط