عناوین پژوهش‌ها و ترجمه‌های مرتبط با واحد پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه

عناوین پژوهش‌ها و ترجمه‌های مرتبط با واحد پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه عبارت است از:
ا
حیای قلبی ریوی
کتواسیدوز دیابتیک
انواع شوک
مسمومیت ها
مارگزیدگی
برق گرفتگی
غرق شدگی
ضربه به سر
صدمات نخاعی
صدمات توراکس
تریاژ
مایع درمانی وریدی و ترانسفوزیون
گرمازدگی
سوختگی
روش‌های کنترل خونریزی
حمل و جابجایی بیمار
 

تاریخ ارائه
پژوهش
پرستاری اورژانس

نام دانشجو
(خواهران)

تاریخ ارائه
پژوهش مدیریت

نام دانشجو (خواهران)

8/12

مصرخانی
واثقی نیا

7/12

احمدجامی
 اسفندیاری
اسماعیلی

15/12

کلاهی
کوکبی
محمدپور

14/12

اکرمیان فرد
ایمانی نژاد
باسعادت

22/12

قوی اندام
کاظمی
کاظمی نسب

21/12

براتیان
تقی پور
جاندارو

21/1

غلامی
قربانی دوم
قنبرزاده

20/1

خسروی
رحیم زاده طوسی
زراعت کارزیدانلو

28/1

صلاحی
عباس پور
عباسی

27/1

سلیمی
شاهبازپورفرخانی
صفری

4/2

سلیمی
شاهبازپورفرخانی
صفری

3/2

صلاحی
عباس پور
عباسی

11/2

خسروی
رحیم زاده طوسی
زراعت کارزیدانلو

10/2

غلامی
قربانی دوم
قنبرزاده

18/2

براتیان
تقی پور
جاندارو

17/2

قوی اندام
کاظمی
کاظمی نسب

25/2

اکرمیان فرد
ایمانی نژاد
باسعادت

24/2

کلاهی
کوکبی
محمدپور

1/3

احمدجامی
 اسفندیاری
اسماعیلی

31/2

مصرخانی
واثقی نیا

8/3

 

7/3

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

تاریخ ارائه
پژوهش
پرستاری اورژانس

نام دانشجو

تاریخ ارائه

 

پژوهش مدیریت

نام دانشجو (برادران)

6/12

اخوان
افتاده
دهقان

6/12

ماکنالی
مظفری
موسوی ترشیزی

13/12

رحیمی
رنجبرپاکتل
سرگزی

13/12

شکرانی فر
غلامیان
کاظم زاده

20/12

سعادتی قره چه
شاد
عبدی

20/12

سعادتی قره چه
شاد
عبدی

19/1

شکرانی فر
غلامیان
کاظم زاده

19/1

رحیمی
رنجبرپاکتل
سرگزیر

26/1

ماکنالی
مظفری
موسوی ترشیزی

26/1

اخوان
افتاده
دهقان

2/2

هراتیان دوغائی

2/2

هراتیان دوغائی

 

 

9/2

 

 

 

16/2

 

 

 

23/2

 

 

 

30/2

 

 

 

6/3

 


 

 

ارائه پژوهش دو نمره دارد که بر اساس آیتم‌های ذیل صورت می‌گیرد:

نیم نمره

نحوه ارائه و تسلط به موضوع

25/0 نمره

استفاده از ترانس پرنت‌های خوش خط (حداکثر دو عدد)

25/0 نمره

مرتبط بودن با پرستاری

25/0 نمره

بیان کاربرد موضوع با پرستاری

25/0 نمره

تنظیم زمان (حد اکثر پنج دقیقه) و ارائه به موقع

نیم نمره

جذابیت موضوع

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط