دانشجویان عرصه: زمان برگزاری کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده

کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده در تاریخ 21 دی ماه ( شنبه) 1398، ساعت 13 در دانشکده پرستاری برگزار می‌گردد. 

مدرس : هاشمی زاده

 

 

 


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط