Slide background
سوابق اجرایی

مدیریت گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به مدت چهار سال

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از سال 97 تا کنون

 


جوایز و افتخارات

1. پژوهشگر برتر (رتبه دوم) علوم پزشکی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی 1383

2. پژوهشگر برتر (رتبه اول) منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی 1384

3. پژوهشگر برتر (رتبه اول) منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی 1385

4. پژوهشگر برتر انجمن علوم پزشکی ایروان-ارمنستان 2005

5. پژوهشگر برتر واحد قوچان 1386

 

6. کسب لوح افتخار از ششمین گنگره سراسری باشگاه پژوهشگران جوان به عنوان پژوهشگر نمونه انجمن‌های علوم پزشکی ،1386

 

7. پژوهشگر برتر (رتبه سوم) منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی1387
 

8. استاد منتخب علمی فرهنگی واحد قوچان 91

9. پژوهشگر برتر واحد قوچان 1392

 


تالیف کتاب

1. شوک و مداخلات درمانی (1385)

2. اصول و مهارت‌های  مامایی و مراقبت‌های جراحی (1393)

 


طرح‌های پژوهشی

1. بررسی ریسک فاکتورهای لوسمی لنفوبلاستیک حاد و شایع‌ترین تظاهرات بالینی (مجری)

2. بررسی رشد جسمانی در 100 کودک  2تا 18 ساله مبتلا به بتا تالاسمی ماژور (مجری)

3. بررسی  میزان رضایت مادران از مراقبت‌های بیمارستانی ارائه شده در بخش هماتولوژی و انکولوژی
(مجری)

 


فعالیت‌های بالینی

1. خدمت طرح نیروی انسانی در شهرستان سبزوار به مدت یک سال در بخش‌های داخلی، اورژانس، زنان و اطفال 68 -1367 

2. سرپرستار بخش جراحی بیمارستان شاهین فر مشهد به مدت 2 سال 70-1368

3. سرپرستار بخش جراحی بیمارستان پاستور مشهد

4. پرستار بخش نوزادان و اطفال بیمارستان دی تهران 1371

5. مربی کارآموزی بخش اطفال در بیمارستان‌های قائم و دکتر شیخ مشهد (هماتولوژی- انکولوژی، اورژانس، جراحی و نفرولوژی) از سال 1378 تا کنون

 


شرکت در آخرین کارگاه ها

محل

تاریخ

نام کارگاه

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

خرداد 93

 پیشرفتهSpss

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف - تهران

شهریور 94

مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، آموس...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اسفند93

سیستماتیک ریویو

تهران، آقای دکتر مرادی

آبان 96

مدلسازی معادلات ساختاری، آشنایی با آموس

 


آخرین اخبار
عناوین پژوهش‌ها و ترجمه‌های مرتبط با واحد اصول مدیریت خدمات پرستاری

تاریخ ارائه پژوهش...

عناوین پژوهش‌ها و ترجمه‌های مرتبط با واحد پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه

عناوین پژوهش ها و ترجمه های مرتبط با واحد پرستاری اورژانس در بحران...

عناوین پژوهش‌ها و ترجمه‌های مرتبط با واحد پرستاری بزرگسالان و سالمند دو مبحث تنفس

عناوین پژوهش ها و ترجمه های مرتبط با واحد پرستاری بزرگسالان و...

دانشجویان عرصه: زمان برگزاری کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده

کارگاه جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده در تاریخ 21 دی ماه (...

برگزاری امتحان معرفی به استاد مدیریت پرستاری

امتحان معرفی به استاد مدیریت پرستاری در روز سه شنبه چهارم دی ماه 97...


بیشتر
مشخصات فردی و اطلاعات تحصیلی

 
نام : هایده
نام خانوادگی : هاشمی زاده
نام و نشانی محل کار: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ، کیلومتر 5 قوچان
تلفن محل کار:05147011208
مرتبه علمی : مربی
پست الکترونیکی :
 

 
 
 

 رشته 

سال 

شهر

دانشگاه

مدرک 

پرستاری

1372

تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی

پرستاری 

1376

 

تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی ارشد

 

دکترای تخصصی  پژوهش محور
 

1398

 گناباد

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دکتری

 


مقالات چاپ شده به صورت کامل در مجلات ایندکس شده سطح یک PubMed, ISI

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

شماره

سال

نام نشریه

عنوان مقاله

ردیف

HASHMIZADEH

NOORI

KOLAGARI

Volume 2, Number 4 (12-2012)

2012

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY

(pubMed Central)

Assessment hepatomegaly and liver enzymes in 100 patients with beta thalassemia major in Iran- Mashhad

 

 

1

HASHMIZADEH

Boroumand

Noori

Darabian

 

Volume 3, Number 1 (3-2013)

2013

 

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY

(pubMed Central)

 

Socioeconomic status and other characteristics in childhood leukemia

          

2

HASHMIZADEH

 

NOORI

 

Volume 3, Number 1 (3-2013)

2013

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY

(pubMed Central)

Premarital Screening of beta thalassemia minor

3

Hoviattalab
Hashemizadeh

D’Cruz

Halfens

Dassen

11

2014

Journal of Clinical Nursing, 

(ISI,IF=1.32)

Q1

Nursing practice in the prevention of pressure ulcers: an observational study of German Hospitals

 

4

Moshki

Zarie

      Hashemizadeh*

( correspondent author)

4(1)

2015

Nursing and Midwifery Studies

(pubMed)

Sex differences In Acute Myocardial Infarction

5

Moshki

Hashemizadeh*

( correspondent author) pourdolati

26(1)

2015

Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation


( pubMed )

Q2

Epidemiologic and demographic characteristics of Hemodialysis patients  

 

6

Boroumand

              Moshki

               khajavi

      Hashemizadeh*

( correspondent author)

5(3)

2015

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY

            (pubMed)

Mothers’ Satisfaction Rate from Hospital Cares in Hematology- Oncology Ward

7

Aghebat · Badiee · Mohammadpour · Afshar · Jaafari · Abnous · Issazadeh · Hashemzadeh · Zareh · Hashemizadeh · Nazemi

 

Volume 81, July

2016

Biomedicine & Pharmacotherapy

IF=2.3

 

(IsI)
Q1

Anti-atherosclerosis effect of different doses of CETP vaccine in rabbit model of atherosclerosis

8

Boroumand
Moshki
khajavi
Darabian
Hashemizadeh*
( correspondent author)

7(1)

2016

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY

 

Epidemiology of Childhood Cancer in Northeast Iran

9

Moshki,       
 Hashemizadeh,*

 Khajavi,
 Minaee,
 Vakilian

Vol 13 No 3

2018

The Journal of Tehran University Heart Center

 
ScopusPubMed

Q3 
 

 

 

 

Content comparison of health-related quality of life measures in heart failure based on the international classification of functioning, disability and health: a systematic review protocol

10

Moshki,       
 Hashemizadeh,*

 Khajavi,
 Minaee,
 Vakilian

7(5)

2019

Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences 

Scopus, PubMed,

(Q2)
 

Dark or Bright Half of the Moon: A Qualitative Study Exploring the Experience of Iranian Heart Failure Patients Regarding their Quality of Life

11

Moshki,
 Khajavi, Vakilian,
 Minaee,
 Hashemizadeh*

11 (3)

2019

Journal of Cardiovascular and Thoracic Research

ISI (ESCI)PubMed         

 

The content comparison of health-related quality of life measures in heart failure based on the international classification of functioning, disability, and health: a systematic review

12

Moshki,
 Khajavi,
Minaee,
Vakilian,
Hashemizadeh*

22 (1)

2020


Nursing and Health Sciences

ISI, Scopus, PubMed
(Q1)
IF:1.32

 

Perceived benefits of the disease: A qualitative study of patients' experiences of heart failure

 

13

 

 

مقالات چاپ شده به صورت کامل در مجلات   داخلی  و خارجی

 

 

اسامی همکاران به ترتیب اولویت

شماره

سال

نام نشریه

عنوان مقاله

 

              

هایده هاشمی زاده

29-30

1386

اصول بهداشت روانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

(علمی پژوهشی)

بررسی رابطه رفتارهای مدیریت زمان و تنیدگی شغلی

14

1-هایده هاشمی زاده

2 –اکرم جعفرزاده

3- هاله برومند

جلد 24 شماره 72 صفحات 67-77

 

آبان1390

 

 

مجله پرستاری ایران

(علمی پژوهشی،دانشگاه تهران)

بررسی عوامل خطر و شایع‌ترین تظاهرات بالینی شروع لوسمی لنفوبلاستیک حاد در کودکان

15

Hashemizadeh , Borumand,

 Joodi ,

 Hiradfar

Volume 2, Number 1

(3)

2012

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY

 

Effectiveness of Permanent Implantable Catheter (Polysite) in Children with Cancer

16

HASHMIZADEH

 

NOORI

 

Volume2

      

, Number 3

 

2012

IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY & ONCOLOGY

علمی پژوهشی

Assessment HYPOTHYROIDISM in Children Aged 2-18 Years with Beta-Thalassemia Major IN NORTH EASTERN IRAN

 

17

هاشمی زاده

نوری

 

 دوره 9،شماره 4

 

زمستان 91

 

خون

 

علمی پژوهشی

بررسی رشد جسمانی در 100 بیمار  2تا 18 ساله مبتلا به بتا تالاسمی ماژور در مشهد

18

هاشمی زاده

برومند

هیرادفر

15(27)

 

1391

مجله زنان مامائی و نازائی ایران

 

 

Scopus

بررسی فراوانی بیماری های

قلبی مادرزادی درنوزادان

آنوس بسته مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی

کودکان  دکتر شیخ مشهد

19

HASHMIZADEH

DORARI

5(5)

2013

 

 

Journal of Diabetes

 &

Obesity

 

                

Hypertension and type 2 diabetes: a cross-sectional study

 

20

 

مهدی مشکی عبدالجواد خواجوی هایده هاشمی زاده* محمد زارعی

سکینه بیدل

(4)13

1394

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

الگوی سوء مصرف مواد مخدر بر اساس عوامل جمعیت شناختی در معتادان خود معرف شهرستان قوچان

 

21

مجید میری *

 هایده هاشمی زاده

 علی محمد پور

 حمید ظاهری

21(3)

1394

افق دانش
Chemical abstract

تاثیر یک دوره تمرین درمانی و مداخله ارگونومیکی بر میزان درد وناتوانی مزمن گردن

22

Mohammad Zarei

, Mahdi Keyvan

, Haydeh Hashemizadeh

*( correspondent author)

5(11):
 

2015

International Journal of Review in Life Sciences 

Chemical abstract

 

Assessing the Level of Stress and Anxiety in Family Members of Patients  Hospitalized in the Special Care Units

23

محمد پور
خواجوی
مشکی
هاشمی زاده
*
زارعی
فرزام فر
نام نیک

21

2015

افق دانش
Chemical abstract

بررسی سوءتغذیه و میزان شیوع نارسایی رشد در شیرخواران 1تا18 ماهه

24

هاشمی زاده
نوری

Vol. 20, No. 8

2017

مجله زنان مامائی و نازائی ایران

 

 

Scopus

بررسی مقایسه‌ای علائم اختلال استرسی پس از ضایعه روانی و پیامدهای منفی زندگی در زنان باردار مبتلا و غیر مبتلا به استفراغ بدخیم دوران بارداری

 

25

 


مقالات ارائه شده در همایش‌های ملی و بین المللی داخی و خارجی

 

نحوه ارائه

 

 

همایش بین المللی داخلی

 

همایش بین المللی خارجی

 

 

همایش ملی

 

جمع

سخنرانی

9

7

16

32

پوستر

19

12

97

128

جمع

28

19

113

160

 


فلوچارت پرستاری :

 
فلوچارت پرستاری (جدید)